Utmaningar och möjligheter med gränsöverskridande e-handel

Att sälja på internationella marknader kan förbättra varumärkets synlighet och öka företagets hållbarhet. Modevarumärket Vetements kan till exempel sälja vinterprodukter på sommaren, samtidigt som de fokuserar på regioner som upplever affärstoppar.

E-handel över gränserna kan ske mellan två företag (B2B) eller mellan ett företag och en konsument (B2C). Här är några av de utmaningar och möjligheter som är förknippade med denna typ av handel.

Skatter

Gränsöverskridande e-handel gör det möjligt för företag att nå en global publik och stärka sitt varumärke. Men den kommer med ett antal utmaningar som kräver särskild uppmärksamhet och omsorg. Det handlar bland annat om att navigera mellan olika regelverk, hantera frakt och leverans samt tillhandahålla utmärkt kundservice.

Dessutom måste företag vara medvetna om olika skatteskyldigheter i olika länder. I Kina måste säljarna till exempel betala tullavgifter och moms när de importerar varor till ett tullager. De måste också betala konsumtionsskatt när de säljer till kunder i landet.

För att undvika dessa problem är det viktigt att välja en logistik- och teknikpartner som kan automatisera processer, flagga begränsade artiklar, beräkna tullar och skatter samt hjälpa dig att navigera i nya regler och förordningar. Detta kommer att bidra till att säkerställa att ditt företag förblir kompatibelt och lönsamt.

Frakt

Betalningsalternativ

Företag måste balansera kundernas behov, fraktkostnader och vinst för att skapa en framgångsrik gränsöverskridande e-handelsstrategi. Det kan de göra genom att tillhandahålla tydlig leveransinformation, säkra betalningsalternativ och utmärkt kundservice.

I Kina betalar konsumenterna till exempel mervärdesskatt (moms), konsumtionsskatt och tullavgifter på inköp från utländska webbutiker. Dessa extra avgifter kan bli en överraskning för kunderna när de får sina kontoutdrag, och de kan avskräcka dem från att handla på nätet.

Därför är det viktigt för detaljhandlare och logistikleverantörer att hålla koll på de senaste skattelagarna och förändringar i tullar och tullsatser för att säkerställa att de följer lokala bestämmelser fullt ut. Detta är också avgörande för att undvika överraskningar när det gäller att beräkna landade kostnader för kunderna.

Betalningsalternativ

Att expandera till globala marknader är en stor möjlighet för e-handelsvarumärken, men det kräver noggrann uppmärksamhet när man väljer en internationell betalningsgateway.

Till exempel kan skattelagstiftningen för utländsk valuta variera från land till land. Om detta leder till ytterligare avgifter för kunderna som är oklara vid köptillfället, kan det vara en stor avskräckande faktor för vissa kunder.

Dessutom bör kassasidorna lokaliseras till kundens språk och föredragna betalningsmetoder. Det gör upplevelsen mer sömlös och ökar konverteringen. Till exempel kommer en holländsk kund som ser en kassasida med priser och skatter beräknade på sitt modersmål och möjligheten att betala med populära lokala betalningsmetoder som iDEAL att vara mycket mer benägen att slutföra sin transaktion. På samma sätt kan en betalningsgateway som intelligent dirigerar transaktioner baserat på kritiska faktorer förbättra godkännandegraden och minska antalet avbrutna köp.

Språkbarriär

Språkbarriär är en term som syftar på kommunikationshinder som orsakas av skillnader i språk eller dialekter. Det kan handla om missförstånd och feltolkningar i muntlig eller skriftlig kommunikation. Det kan också handla om kulturella skillnader som gör det svårt för människor att kommunicera effektivt.

Till exempel kan en medarbetare från Västbengalen kommunicera med någon från Bangladesh trots att de talar samma språk. De olika dialekterna kan dock göra att de missar viktiga detaljer.

Engelsk översättning är en viktig del av gränsöverskridande e-handel. Men det kräver yrkeskunskaper och tillräckliga resurser. Detta gäller särskilt för e-handel på landsbygden, som ofta är beroende av engelsk översättning för att betjäna utländska konsumenter. Dessutom måste den engelska översättningen kunna uppfylla olika krav i affärsverksamheten, t.ex. konsumentfeedback och produktinformation.

Kundtjänst

I en post-pandemisk värld där fysiska detaljhandelsbutiker är begränsade är gränsöverskridande e-handel på uppgång. Enligt en studie från Statista förväntas den stå för 22 % av e-handelsleveranserna år 2022.

Detta innebär dock också utmaningar för kundtjänsten. Företagen måste se till att de kan hjälpa internationella kunder. Det handlar bland annat om att tillhandahålla tydlig produktinformation, implementera tillförlitlig kundsupport och erbjuda transparenta returpolicyer.

Det är också viktigt att kunna skilja mellan frågor som kräver mänsklig hjälp och frågor som kan hanteras av en chattbot. Annars kan handläggarna bli överhopade med supportförfrågningar och deras produktivitet blir lidande. Detta kan undvikas genom att använda en robust PIM som Gepard för att lyfta omnikanalshanteringen av produktinformation. Detta gör det möjligt för återförsäljare att synkronisera aktuell produktinformation över globala försäljningskanaler.

Lämna en kommentar